Christophe Vanhuyse

Christophe Vanhuyse

°19/01/1973

Oplossingsgerichte verbindingscoach
Integratief koppeltherapeut

Mijn werkwijze

Soms zie je door het bos de bomen niet meer, persoonlijk of in je relatie : de verbinding is zoek. Ik geef een aantal voorbeelden van vragen, zorgen en thema’s waarbij ik je graag verder help :

Je wordt opgeslorpt door gedachten, hoge verwachtingen, je voelt geen mentale rust. Je wordt geleefd. Of je hebt het gevoel dat men je grenzen niet respecteert. Je wilt werken aan assertiviteit en weerbaarheid.

Tussen jou en je partner loopt het niet meer, jullie zijn elkaar ergens kwijtgespeeld. Hoe hard jullie als koppel ook proberen, terug verbinding maken lukt bijna niet meer.

Het kan zijn dat je energie niet meer stroomt, je stress ervaart, je voelt je lusteloos of rusteloos, je loopt vast. Je zoekt naar balans en evenwicht.

Zaken uit het verleden houden je bezig en je weet er geen raad mee. Je maakt iets mee waardoor je van slag bent, de emotionele rollercoaster stuurt je alle richtingen uit.

Je voelt dat je de controle verliest, je vlucht weg van de realiteit, je gebruikt genotsmiddelen om met de realiteit om te gaan. Je zoekt andere oplossingen.

Je stelt jezelf (sportieve) doelen, maar de resultaten blijven uit.

Of je worstelt met jezelf op vlak van waar je naar toe wilt in je leven, je loopbaan, je toekomst. Je wilt groeien op vlak van communicatie en profilering.

Naast de stappen die je zelf reeds zette, coach en begeleid ik jou/jullie in verder te veranderen van wat belemmert en te versterken van wat stimuleert en helpt richting gewenste situatie of doel(en).

Naast coaching en therapie voor individuen en koppels kan je ook als werkgever, team en organisatie, professionele atleet bij mij aankloppen. Na een verkennend gesprek maken we een plan op en we werken naar de gestelde doelen via effectieve coaching.

Ik kijk uit naar onze ontmoeting : be welcome!

Hartelijk, Christophe Vanhuyse

Opleidingen:

Trauma informed practice (i.o.)
Integrale koppeltherapie
Oplossingsgerichte personal en teamcoach (postgrad)
Systemische en creatieve coaching, NLP en storytelling (postgrad)
Intervisor, supervisor (postgrad)
Bio-energetisch lichaamswerk, encounter, meditation (De Kiem, Body and Mind inst.)
Trainer motiverende gespreksvoering
Verslavingsexpert
Terugvalpreventie
Orthopedagogisch handelen
Sociaal Werk (PBA)

Beroepsverenigingen:

Deskundigen in de Oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie en coaching

 

Contact:

Mail: Christophe.vanhuyse@kintsugi.group
GSM: 0485/545 346


Tarief

Individueel gesprek: 55 minuten – €55 euro
Koppelgesprek: 1u25 minuten – 80€
Teamcoaching en individuele coaching professionele setting, via contract.