De Nationale Veiligheidsraad kondigde een serie van drastische maatregelen aan. De reden voor deze maatregelen is niet omdat er een onmiddellijk gevaar dreigt voor je eigen gezondheid met uitzondering voor de kwetsbare groepen (ouderen, verzwakte mensen), maar vooral om de verdere verspreiding van het virus controleerbaar te houden zodat ons gezondheidssysteem niet overbelast dreigt te worden.

 

Om verdere verspreiding van het virus te vermijden, zullen daarom alle consultaties in de praktijk tot en met 3 april worden uitgesteld.

 

Omdat we tegelijk de zorgcontinuïteit willen garanderen schakelen we over naar tele – en online – interventies voor de essentiële begeleidingen. Wij bekijken in ons patiëntenbestand welke behandelingen gecontinueerd dienen te worden en welke behandelingen tijdelijk gestopt kunnen worden, op zijn minst tot 03.04.

 

Je zal bericht krijgen van je behandelende psycholoog m.b.t. jouw afspraak.

 

Tegelijkertijd blijft de praktijk open voor dringende interventies en aanmeldingen.

 

Contacteer ons via mail of telefoon en we bekijken in het team wie deze kan opnemen.

 

Tot slot nog dit:

 

Houd het juiste perspectief: Op dit moment zijn er 2 reële bedreigingen:

    • Kwetsbare groepen: het virus is wel degelijk bedreigend voor een aantal groepen in onze samenleving, met name de ouderen (65 +) en mensen die al verzwakt waren (vb. door een andere medische aandoening). Hen dienen we te beschermen.
    • Overbelasting van het gezondheidssysteem: er is een reële dreiging dat ons gezondheidssysteem overbelast gaat worden. Hierdoor zou essentiële basiszorg niet meer verleend kunnen worden door de uitval van onze eerstelijnshulpverleners of mensen niet meer opgenomen kunnen worden in onze ziekenhuizen. We kunnen besmetting wellicht niet voorkomen, maar we kunnen wel degelijk de besmettingspiek uit – en afvlakken waardoor een dergelijke overbelasting vermeden kan worden.

Er is dus geen onmiddellijk gevaar voor je eigen gezondheid!

Zorg dat je de feiten juist hebt: in een periode van ongerustheid weten we dat er al snel “fake news” zal circuleren. Vanuit psychologisch onderzoek weten we dat wanneer mensen ongerust zijn, ze een cognitieve bias zullen vertonen en eerder zullen letten op elementen die onrustwekkend zijn en deze uitvergroten. Corrigeer dit en maak gebruik van de officiële en objectieve informatie van de overheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/

 

The Kintsugi Group is een groepspraktijk in het centrum van Gent waar professionele hulpverleners samenwerken om een verschil te maken.

Zoek je een coach, therapeut of psycholoog? Wil je aan de slag rond een specifiek thema en zoek je iemand die je kan begeleiden bij je persoonlijke groei? Of heb je een probleem dat je wil aanpakken en waarvoor je een diepgaand traject wil opstarten? Dan kan je bij ons terecht.

Wij geloven dat de sleutel naar welbevinden in je eigen kracht en weerbaarheid verscholen ligt. Wij helpen je hier handvatten in te ontdekken die je kunnen helpen problemen te overwinnen. We bieden een aanpak die focust op oplossingen en helpen zo individuen, koppels, gezinnen, maar ook teams en organisaties om problemen en moeilijkheden om te zetten in evenwicht, groei en tevredenheid.